Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vígľaš

Základné údaje
Obec leží vo Zvolenskej kotline v doline Slatiny. Chotár tvoria treťohorné štrky, piesky, íly a tufity. Je tu andezitový lom. Vo Vígľaši-Pstruši, 11. 2. 1929, bola nameraná najnižšia teplota na Slovensku -41,0 °C. Sú tu minerálne pramene. Zasahuje sem NPR Pstruša a Rohy (pozri pri hesle Stožok), Hrončiačka s výskytom korunky strakatej. V lesoch dubiny a bučiny. Žijú tu ryby, vydra riečna a jariabok.

Obec navštívil kráľ Žigmund v r. 1390. Hrad sa spomína v r. 1393 ako Weegles. Pôvodne to bol gotický poľovnícky zámok, opevnený v 16. stor. ako protiturecká pevnosť, ktorú Turci nikdy nedobyli. K vígľašskému panstvu patrili 3 mestečká a 11 obcí. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovali jemnovlné ovce, zaoberali sa obchodom s obilím. Bola tu výrobňa syrov (1890). Bola tu aj lesná železnička, ktorou zvážali drevo v r. 1904 - 1975 z Kysliniek k železnici vo Vígľaši. Obec bola oslobodená dňa 25. 2. 1945, kedy tu padlo 186 sov., 32 rum., 28 nem. vojakov, 3 vojaci v SNP a 7 občania.

V súčasnosti je tu strojárska a drevárska výroba, ťažba štrkopieskov.

Ev. a. v. zbor tu bol v 17. stor., zvonica ľudová so zvonmi z r. 1806 a 1927.

Obec je strediskom výroby pastierskych píšťal a fujár a vyrezávanýc drevených krížov. Kultúrny dom, ZŠ, kino, lekáreň. Technická pamiatka časť lesnej železničky. Na zámku sa v júli konajú stretnutia umelcov Arthrad, na Slnohrade v auguste stretnutia milovníkov rockových skupín. Možnosti športu, tenisové kurty, turistiky. Obec má poštu, železničnú stanicu a autobusové zastávky.
M. č.: pstruša, vígľaš.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť