Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nitrianske Hrnčiarovce

Základné údaje
Obec leží na Žitavskej pahorkatine 6,5 km SV od Nitry. Vznikla zlúčením obcí Nitrianske Hrnčiarovce a Malanta. Prvá zmienka o obci Grincha (prvý známy názov) je v listine kráľa Kolomana z r. 1113, ako susedstvo majetkov zoborského kláštora. Bola služobníckou obcou Nitrianskeho hradu. V 12.-15. stor. patrila zoborskému kláštoru, Forgáchovcom a od r. 1477 Ostrihomskej kapitule, ktorá vlastnila časť majetkov aj v 16. stor. Svoj podiel tu mala aj Nitrianska kapitula. Turci obec spustošili v r. 1570, v r. 1576 bola obývaná len sčasti. V daňovom súpise z roku 1664 je zapísaných 22 domácností. Rím. kat. barokový kostol sv. Juraja dal postaviť Juraj Richvaldský v r.1775. V 19. stor. bola majetkom Schollenbergovcov a Ostrihomskej kapituly. V obci sa nachádzal v 19. stor. trvalejší vojenský tábor.

Prvá zmienka o obci Molunta je z r. 1113. Bola vlastníctvom zoborského kláštora, Nitrianskej kapituly, Ludanovských (1248) a Forgáchovcov (1344). V 14 stor. sa rozdelila na Hornú a Dolnú. V r. 1533 ju vypálili Turci. V r. 1766 vymenila Nitrianska kapitula Malantu s vinicami s majetkom Nitrianskeho biskupstva. Časť podielov vlastnili i Majténiovci, Ocskaiovci a Zamojskovci.

Po r. 1863 k obci pričlenili Hornú a Dolnú Malantu. V r. 1974 - 1990 bola obec Nitrianske Hrnčiarovce súčasťou Nitry. Kameňolom je z r. 1924, JRD zal. v r. 1950. Obyvatelia sa zaoberajú pestovaním viniča a ovocinárstvom. Klasicistický kaštieľ Ocskaiovcov z r. 1844 slúži na reprezentačné účely Agrokomplexu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť