Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rudlov

Základné údaje
Leží na východných výbežkoch Slanských vrchov v nadmorskej výške okolo 201 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v polovici 14. storočia. Prvá správa o dedine je z r. 1402. Bola majetkovou súčasťou panstva Čičava. V r. 1600 malo sídlisko asi 22 poddanských domov, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 16 až 18 poddanských domácností. K dedine patril aj mlyn. V r. 1787 bolo 55 domov a 420 obyvateľov, v r. 1900 bolo 323, v r. 1970 544 obyvateľov. V 18. stor. boli tunajší obyvatelia známymi výrobcami kôs. V r. 1880 - 1910 sa veľa obyvateľov vysťahovalo. Po r. 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohosp. a drevorubačstvom. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1822. Významná osobnosť Rudlova: Adolf Ivanovič Dobriansky (1817 - 1901). Bol jedným z najvýznamnejších banských inžinierov v Rakúsko-Uhorsku.

Obec je splynofikovaná, má dom smútku. Má vypracovaný projekt na zásobovanie pitnou vodou a výstavbu kanalizácie obce, spracovaný návrh na rozšírenie zastavaného územia na novú výstavbu. Obec je členom Združenia Opál Slanské vrzchy, ktoré je zamerané na rozvoj cestovného ruchu, Združenia miest a obcí Slovenska a členom Združenia miest a obcí Vranovského regiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť