Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rudník

Základné údaje
Leží na juhových. Slovenského rudohoria a na ľavobrežných prítokoch Rudnického potoka. Južná časť chotára je zväčša odlesnená pahorkatina s rozsiahlymi močiarmi, severná je sčasti zelesnená vrchovina, ktorú tvoria fylity a granity. Pôvodne banícka obec sa spomína v r. 1255 v znovuzakladajúcej listine kláštora v Jasove. R. 1427 mala 21 port, r. 1630 odviedla deviatok po 1 porte od gazdov aj od želiarov, r. 1715 mala 14 domácností, z toho 12 želiarskych, r. 1772 73 rodín, r. 1828 155 domov a 1162 obyv. Živili sa obchodovaním, mali právo kupovať a predávať nehnuteľnosti, vozili obilie a víno z juhu do Smolníka, rudu do mediarskych hút v Zlatej Idke, zásobovali hlinou hrnčiarov v Jasove a v Moldave, pracovali v hámroch a pálili uhlie. Po r. 1918 pracovali v poľnohosp., baníctve a lesnom hospodárstve. V r. 1938 - 1945 obec bola pripojená k Maďarsku. Kostol rím. kat. rokok. z r. 1770. Kostol rím. kat. klas. z r. 1841. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Rudohorie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť