Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ďurčiná

Základné údaje
Leží v južnej časti Rajeckého výbežku Žilinskej kotliny a v Lučanskej Malej Fatre, ktorú tvoria druhohorné horniny. Bolo tu sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína v r. 1393. Založili ju pravdepodobne v 14. stor. na zákupnom práve. Patrila hradu Rajec, neskoršie panstvu Lietava a časť zemanom, pochádzajúcim z rodu dedičných richtárov. V r. 1598 bol v obci mlyn a 26 domov, v r. 1828 97 domov a 920 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., chovom oviec a včelárstvom. Aj neskôr si obec zachovala poľnohosp. ráz. V domácnostiach sa dlho uchovala tkáčska výroba. V obci je vybudovaný verejný vodovod a rozvodná sieť plynu. V Ďurčinej bola kúria, pôvodne baroková z 18. stor., prestavaná v 2. polovici 19. stor., v súčasnosti z časti využívaná ako byt, kaplnka sv. Michala archanjela pochádza z poslednej tretiny 18. stor., s úpravami z 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť