Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Danišovce

Základné údaje
Ležia v členitom pahorkatinnom chotári. Prvá pís. zmienka z r. 1287. V r. 1317 sú Danišovce uvedené v listine kráľom potvrdených výsad pre Spoločenstvo Spišských Sasov. Hlavným zdrojom obživy bolo vždy poľnohosp. Ranogotický kostol z 13. stor. patrí k najmenším dvojloďovým kostolom. V prvých stor. sa uvádza patrón sv. Dionýz. Od 18. stor. je patrocínium sv. Márie Magdalény. Plastika svätice, vysoká 120 cm je v hlavnom gotickom krídlovom oltári. Madona z Danišoviec spolu s inými sochami svätých sú vrcholom umeleckej produkcie zo zač. 16. stor., dnes sú v zbierkach SNM v Spišskom múzeu v Levoči. V chotári je obnovená kaplnka sv. M. Magdalény zo 16. stor. Do 70 r. minulého stor. patrili Danišovce k zaostalým obciam v okrese Spišská Nová Ves. Za posledných 40. rokov sa zaradili k obciam s najväčšou výstavbou a rozvojom a dnes patria k najkrajším obciam. V centre obce pozoruhodný pamätník so sochou sv. M. Magdalény, patrónky obce. V obci je nové Učebno - výcvikové zariadenie UPJŠ v Košiciach, kapacita 60 osôb, vhodné aj na rekreáciu zamestnancov a študentov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť