Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemplín

Základné údaje
Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 120 m. Archeologické nálezy dosvedčujú slovanské osídlenie od 8. do 11. stor., kresťanské pohrebisko z 11. až 12. stor., zvyšky slovanského hradiska z 9. až 11. stor., ale aj hrob staromaďarského náčelníka. Najstarší písomný doklad o sídlisku a hrade Zemplín vznikol okolo r. 1200. Hrad bol strediskom Zemplínskeho komitátu, ktorý spravoval kráľom poverený župan, príležitostne sa v ňom zdržiavali aj uhorskí králi. Pravdepodobne od 13. stor. sa Zemplín vyvíjal ako mestečko. O zemplínskom kostole sú priame doklady od 14. stor. Od 14. stor. patrilo mestečko šľachticom Drugetovcom. Konali sa tu zhromaždenia zemplínskej šľachty. V r. 1600 tu bolo okolo 60 meštianskych domov, roľníkov, remeselníkov, vinohradníkov, kaštieľ, fara, škola. V 17. storočí mestečko upadalo. V r. 1715 tu žilo 36 meštianskych domácností, v r. 1720 iba 31 domácností. V chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 bolo 103 domov a 773 obyv., v r. 1900 bolo 731 a v r. 1970 526 obyv. Ev. ref. kostol pôvodne gotický bol stavebne podstatne upravený, gr. kat. kostol postavený začiatkom 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť