Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bátorové Kosihy

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, má rovinný chotár, ktorý tvoria široké terasy, pokryté piesočnatými sprašmi a naviatymi pieskami, ktoré sa na severe opierajú o výbežky Pohronskej pahorkatiny. Chotár je odlesnený len na pahorkatine, v severozápadnej časti sú dubové a agátové lesy, má černozemné a nivné pôdy. Našlo sa tu osídlenie z neolitu, avarské pohrebisko a staromaďarské pohrebisko z 10. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1156, kedy patrila biskupovi Zachejovi. V r. 1460 obec vlastnili Báthoryovci. Z tejto doby pochádza dnešný názov obce. Od r. 1654 patrila Pálffyovcom a stala sa strediskom vetvy Pálffyovského rodu. V r. 1532 dostala trhové výsady a štatút mestečka s trhovým právom. Do r. 1711, porážky Rákócziovského povstania, bola obec centrom panstva legendárneho kuruczského generála Jánosa Bottyánya, ktorý si obec prenajal od Pálffyovcov. V obci bol postavený najstarší cukrovar na Slovensku založený v r. 1830. V pivovare Tauber a Wetzler sa varilo pivo až do r. 1945. V obci bola pálenica, výrobňa jedlého oleja, likérka a veľký mlyn. Bátorové Kosihy sú v súčasnosti moderným centrom širšieho okolia. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a chovom dobytka, resp. bolo zamestnané v miestnom priemysle.

Z pamätihodností je významný rím. kat. kostol Navštívenia Panny Márie z r. 1720 - 1728 na starších základoch s neskoršími úpravami, liatinový obelisk, náhrobník rodiny Pálffyovcov z r. 1827 a pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.
M. č.: mikulášov sad, vojnice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť