Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zlaté

Základné údaje
Leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 380 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo pred 13. storočím. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1355. Patrila panstvu Smilno, od 15. stor. panstvu Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 20 domácností, v r. 1600 malo sídlisko asi 32 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 9 podd. domácností, v r. 1828 bolo 83 domov a 665 obyv., v r. 1900 bolo 586, v r. 1970 752 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1834. Vo východnej časti chotára, na polohe Kláštorisko, jestvujú zvyšky kláštora z 12. - 13. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť