Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lopašov

Základné údaje
Obec leží 265 m nad m. v západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Chotár obce bol osídlený už v eneolite. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1297. V r. 1393 predstúpil pred uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského jeho verný vojvoda Stibor zo Stiboríc a predložil mu na potvrdenie dve patentné listiny, ktorými získal v r. 1392 panstvo Holíč (Wywar) aj s prislúchajúcimi majetkami. Žigmund potvrdil túto donáciu v privilegiálnej forme. Medzi majetkami patriacimi k panstvu Holíč sa spomína i obec Lopašov (Lapassow). Obec ležala na hranici starého panstva Holíč, ktoré sa transformovalo z hraničného komitátu a novovzniknutého panstva (vzniklo v druhej polovici 13. stor.) Branč. Na rozhraní 16. a 17. stor. bolo v Lopašove 7 vinohradov. V r. 1602 podľa súpisu viníc na Révayovskom panstve bolo v Lopašove 10 viníc. V r. 1730 mal Lopašov 7 poddanských a 11 želiarskych domácností. V r. 1752 bolo v Lopašove 35 rodín, 1787 44 domov a 267 obyvateľov, v r. 1828 31 domov 227 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Dnes je to výlučne poľnohospodárska obec. Kostol z r. 1842 stojí na mieste starej farskej budovy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť