Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zborov

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 325 m. Predpokladá sa, že Zborov jestvoval pred 13. storočím, prípadne vznikol v 13. stor. Najstaršia písomná správa o dedine pochádza z r. 1355, vtedy tam bol kostol aj mlyn. Od 13. stor. bol Zborov súčasťou panstva Smilno, od 15. stor. panstva Makovica. V 16. stor. tu bol kaštieľ a sídlo správy priľahlej časti makovického panstva. Bola tu mýtnica a dva hostince. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 40 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko okolo 50 domov. V r. 1715 až 1720 v mestečku Zborov postupne hospodárilo 60 až 17 domácností, v r. 1828 bolo 319 domov a 2307 obyv., v r. 1900 bolo 2246, v r. 1970 2217 obyv. V 17. stor. tu bola sklárska huta, papiereň, v 19. stor. octáreň, liehovar. Rím. kat. kostol zo začiatku 14. stor. bol stavebne upravovaný. Kaštieľ Rákócziovcov zo začiatku 17. stor. je spustnutý, rovnako aj priľahlé budovy bývalého majera. V Zborove sa narodil v r. 1732 Karol Vagner, historik. Nad Zborovom stoja mohutné múry zvyškov hradu Makovica, jestvujúceho v 13. až 17. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť