Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižná Slaná

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria na nive a náplavovom kuželi pri vtoku Kobeliarovského potoka do Slanej. Chotár má rovinný až vrchovinný charakter, predovšetkým s bukovým zalesnením. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1363 pod názvom Sayow. Bola vlastníctvom štítnických Bebekovcov a po nich od r. 1642 patrila Andrássyovcom. Už na prelome 17. - 18. stor. tu boli postavené slovenské pece a niekoľko hámrov. Zásluhou "železného grófa" Emanuela Andrássyho sa stala Nižná Slaná v 60. rokoch 19. stor. strediskom železiarskeho podnikania. Prevádzkoval tu bane na železo a ortuť. V r. 1867 postavil vysokú pec a v r. 1868 založil banícku kolóniu. V r. 1900 celý banský majetok Andrássyovcov prešiel do vlastníctva Rimamuránsko-šalgotarjánskej spoločnosti. Ťažba a spracovanie železnej rudy pokračuje aj v súčasnosti súkromnou spoločnosťou. Obyv. sa zaoberali baníctvom a poľnohosp. V súčasnosti je väčšina obyv. (162) zamestnaných v bani, menšia časť v priemysle, obchode a službách, lesníctve a poľnohosp. V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník a v časti Nižnoslanská Baňa SOU služieb. Nachádza sa tu gotický ev. a. v. kostol zo 14. stor., ktorý bol v 16. stor. upravený renesačne a v 18. stor. barokovo. Nachádzajú sa tu zrúcaniny pevnosti Muránčok, ktorú obsadili v 15. stor. Jiskrove vojská. V obci sa narodil maliar Karol Schablik (1870 - 1909) a pôsobil tu pedagóg a folklorista Samuel Ormis (1856 - 1862). Poľnohosp. pôdu obhospodaruje PD Gemerská Poloma.
M. č.: Nižná Slaná, Nižnoslanská Baňa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť