Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Svit

Geografia
Svit leží v juhozápadnej časti Popradskej kotliny na jej styku s Vrbovskou pahorkatinou v úzkom údolí medzi prírodnými rezerváciami Bôrikom na severozápade a Babou na juhu v Kozích chrbtoch. Chotár mesta odvodňuje rieka Poprad, ktorá práve vo Svite mení smer svojho toku zo severozápadu na východ. Územím prechádza hranica TANAP-u a NAPANT-u. Má málo členitý povrch.
História
Svit je mesto s mladou históriou, ktorá sa začala písať až v 40. rokoch 20. stor. Výstavba mesta je organicky spätá so začiatkami výstavby fabriky v r. 1934. Pri zrode fabriky a mesta stál Baťa, továrnik v Zlíne, ktorý využil rozvoj priemyselnej výroby na Slovensku po veľkej hospodárskej kríze a založil Baťovu firmu v Batizovciach. Priemyselné a obytné objekty postupne vyrástli na močaristej "Štokave", ktorá sa v historicky veľmi krátkom čase zmenila na nepoznanie. S novou továrenskou budovou tu vyrástlo aj prvých sedem domkov, v ktorých boli ubytovaní zamestnanci. Začalo sa tu dovážať veľa stavebného materiálu, čo si vyžiadalo rozšírenie železničnej stanice Batizovce o novú koľaj (1936). Vedenie podniku v úsilí zrýchliť dopravné spojenie pri nákupe a obstarávaní potrebného materiálu na výstavbu podniku zriadilo na pozemku pomenovanom Kischbaum núdzové letisko, ktoré bolo akýmsi základom neskôr budovaného Tatranského letiska (1938).

Dobre známy prepracovaný princíp organizácie výroby firmy Baťa sa uplatnil nielen vo výrobnom procese, ale i pri premene obytného priestoru. Vzniklo nové mesto (jeden z mála príkladov výstavby mesta na zelenej lúke u nás). S pribúdaním počtu robotníkov sa musela riešiť aj obchodná sieť. V dvoch domkoch bol zriadený obchod s koloniálnym tovarom a mäsom, na kraji mesta bol postavený bitúnok, zriadená predajňa mäsa a udiareň. V r. 1937 bol v budove slobodárne zriadený obchodný dom. Zvýšená potreba stavebného materiálu si vyžiadala postavenie tehelne v Batizovciach a bagroviska pre ťažbu štrku a piesku. Po prekonaní ťažkých vojnových rokov bolo veľa starostí so zásobovaním, rekonštrukciou poškodenej továrne, znovuzriadením obce a jej politickým osamostatnením. Dňa 4. júna 1946 sa osada Svit stala samostatnou obcou. Dňa 1. decembra 1947 obyvatelia privítali prvý vlak s novým názvom stanice - Svit. Výstavba neustále rástla - vybudovanie vodojemu, spoločenského domu, rybárskeho domu, regulácia rieky Poprad atď. V rokoch 1948 - 1951 začali vyrastať obytné domy západne od továrne za traťou (dnešná Podskalka). 30. mája 1962 dostala obec štatút mesta.
Hospodárstvo
Baťova firma v Batizovciach, účastinná spoločnosť vo Svite, sa pomerne rýchlo rozrástla. V r. 1936 bola daná do prevádzky výrobňa hodvábu, r. 1937 nová výroba striže, r. 1938 výroba celofánu a r. 1939 sa z Liptovského Mikuláša presťahovala do Svitu kompletná pančuchárska dielňa. Už v r. 1940 tri pracovné smeny vyrábali týždenne 30000 párov pančúch. V pletiarskej časti pracovalo 48 pančuchových automatov a jeden okrúhly pletací stroj. Po r. 1945 bola Baťova firma Svit znárodnená a v r. 1951 tu vznikli dva podniky - Chemosvit s chemickou a strojárskou výrobou a Tatrasvit s pletiarskou výrobou. V Chemosvite sa sústredili na výrobu polyamidovej striže, ktorá sa hlavne v šesťdesiatych rokoch rozšírila a zároveň modernizovali výrobu celofánu. V Tatrasvite sa z inovovaných materiálov začalo vyrábať vrchné ošatenie, pletená bielizeň, ponožky a pančuchy. Tatrasvit v 60. rokoch združoval organizačne všetky pletiarske závody na Slovensku a podieľal sa na výstavbe nového závodu v Spišskej Novej Vsi. 1. januára 1951 bol vo Svite založený Výskumný ústav chemických vlákien, zameraný na aplikovaný výskum a vývoj technológie výroby chemických vlákien.

Všetky závody pokračujú vo svojej činnosti aj v súčasnosti. Firma Chemosvit, a. s., vo Svite produkuje flexibilné fólie a výrobky z obalových fólií, fólie pre elektrotechnický priemysel, baliace automaty, polypropylénové vlákna, strojárske produkty a i. V Tatrasvite Svit - SOCKS, a. s., sa vyrábajú pánske, dámske a detské pančuchové nohavice a ponožky z česanej bavlnenej priadze alebo bavlnených zmesí. Ročne sa tu vyrobí viac ako 18 miliónov párov a kusov ponožiek, podkolienok a detských pančuchových nohavíc.
Školstvo
Vo Svite sa nachádza Stredná priemyselná škola Marie Curie - Sklodowskej, stredné odborné učilište chemické, stredné odborné učilište textilné, 2 základné, 2 materské školy a 1 základná umelecká škola.
Zdravotníctvo
Zdravotnícke služby na poliklinike poskytuje 31 samostatných ambulancií praktických lekárov - pre deti, dorast aj dospelých, stomatológia, geriatria, gynekológia, neurológia, ortopédia, psychológia, chirurgia a dve lekárne.
Infraštruktúra
Sú tu dva peňažné ústavy. Tradíciu športu zastrešuje Basketbalový klub Chemosvit, FK Svit a iné druhy športu. Je tu futbalový štadión a 25 m krytý bazén vo vlastníctve mesta. V blízkosti mesta leží Lopušná dolina s rekreačnými zariadeniami, lyžiarskymi vlekmi, značenými cyklotrasami a turistickými chodníkmi. Južne od mesta sa nachádza prírodná rezervácia Baba (vyhlásená v r. 1988, výmera 205 ha), severozápadne od mesta prírodná rezervácia Bôrik (vyhlásená v r. 1991, výmera 20,7 ha).
Kultúra
Kultúru zabezpečujú 2 kultúrne domy a 2 knižnice. Pôsobí tu folklórny súbor Jánošík. Pravidelným podujatím je Podtatranský festival dychových hudieb (XII. ročník v r. 2003). Sú tu 4 kostoly - 2 rím. kat., 1 ev. a. v. a 1 gr. kat.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť