Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rapovce

Základné údaje
Miestna časť Demečer (1515 Dewecher). Leží na rozhraní Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny na nive a terase Ipľa. Prvá písomná zmienka je z r. 1299 a spomína sa ako Rop. Je tu zrážkomerná stanica. Chotár je porastený dúbravami a agátinami. V r. 1992 bol vyhlásený chránený areál Volavčia kolónia zasahujúce do k. ú. Muľky, Mikušoviec a Rapoviec (viď heslo Mikušovce). Z chránených rastlín treba uviesť kosatec sibírsky, plamienok celolistý, kosatec žltý, ibiš lekársky a i. Archeologické nálezy pochádzajú z doby bronzovej, nižinné sídlisko. Našiel sa tu aj bohatý stredoveký materiál, hlavne keramika zo sivého i úplne bieleho materiálu a i. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Obec bola Turkami zničená, obnovená bola až v 17. stor. Obec bola i napriek regulácii rieky Ipľa, niekoľkokrát zaplavená. Významné historické pamiatky obce sú barok. kostol sv. Martina biskupa z r. 1764, prestavaný v r. 1854 a 1895, pôvodne klas. kúria z r. 1768, upravovaná v r. 1889 a 1909 je dnes kat. farou. V súčasnosti sa tu nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom s možnosťou získania informácií, verejná knižnica, futbalové ihrisko, zubný lekár, rómska komunita. Železničná stanica bola zrušená v r. 2003.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť