Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dvorníky - Včeláre

Základné údaje
Obec leží v Turnianskej kotline. Lužné a nivné pôdy. Na sev. planina Horný vrch a Zádielska planina rozdelené Zádielskym kaňonom (105 m vysoká Cukrová homoľa). V kaňone r. 1954 zriadená ŠPR Zádielska dolina (inverzia vegetačných pásiem, rastlinstvo: lomikameň vždyživý, plamienok alpský). Obec vznikla zlúčením obcí Zádiel, Dvorníky a Včeláre r. 1964 pod názvom Zádielske Dvorníky. R. 1990 po odčlenení Zádielu zmena názvu na Dvorníky - Včeláre. Vo Dvorníkoch nálezy keramiky bolerázskej skupiny zo stredného eneolitu. Prvá pís. zmienka z r. 1314 (Udvarniky). Názov odvedený od skupiny obyv. pracujúcich na kráľovskom majetku - dvorci. V 2. pol. 13. stor. v majetku pánov z Turne. Po vystavaní Turnianskeho hradu okolo r. 1357 súčasť hradného panstva. V r. 1567 mali 10 usadlostí, prevaha maďarského obyv, poľnohosp. a vinohradníctvo. Na zač. 18. stor. vyľudnenie dediny. R. 1828 mali 89 domov. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Pre potreby VSŽ Košice v Zádielskych Dvorníkoch otvorený vápencový lom a postavená vápenka. Prvá pís. zmienka obce Včeláre z r. 1345 (Mehes). Názov maďar. pôvodu značí včelár. V 14. - 16. stor. vo vlastníctve zemanov, prevažne maďarské obyv. R. 1598 mali 6 obývaných domov, r. 1828 25 domov. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Ref. klas. kostol z r. 1792 (Včeláre), rím. kat. barok. - klas. kostol z r. 1801 (Dvorníky). Fil. gr. kat. far. úrad Chorváty. Zemianska kúria z 2. pol. 18. stor. Pomerne zachovaná ľudová architektúra. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Autobusová zast, žel. stanica.
M. č.: včeláre, dvorníky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť