Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Ripňany

Základné údaje
Obec leží v Z časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Radošinka. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1156 pod menom Ripin. Do obce patria aj časti Mancicko a Vieska. V r. 1976 sa obec zlúčila s obcou Behynce, ktorá sa prvýkrát písomne spomína ako Beu v r. 1156. V 12. stor. patrila Topoľčianskemu panstvu, v 13. - 15. stor. Ludanickovcom, v 16. - 17. stor. Vizkeletiovcom, do r. 1761 Zaiovcom, Ujfallušiovcom a rodine Príleských, v 19. stor. Niczkovcom a Fabríciovcom. V 14. - 15. stor. sa vyvíjala ako zemepanské mestečko. V r. 1598 ju vypálili Turci. V minulosti sa obyv. zaoberali poľnohosp. a v 16. stor. aj vinohradníctvom. Koncom 19. stor. bolo v obci založené úverné družstvo, zač. 20. stor. tu bol liehovar. V obci sa nachádza kostol sv. Jána Nepomuckého pôvodne barokový z r. 1692, v Behynciach kostol Ružencovej Panny Márie z r. 1901.
M.č.: behynce, veľké ripňany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť