Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čierna Lehota

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria. Vznikla v 15. stor. na valaskom práve. Názov obce v r. 1551 ol Lehota, v r. 1601 Feketelehota. V listinách sa s objavuje v 16. stor. Patrila štítnickým Bebekovcom a po nich od. 17. stor. Andrássyovcom. Spravovali ju dediční richtári. V r. 1944 - 1945 tu pôsobili partizánske skupiny mjr. Kozlova a kpt. Kvitinského. Obyv. sa zoberali pastierstvom, drevorubačstvom, výrobou dreveného riadu, a tkáčstvom, od 19. stor. pracovali aj v Slavošovských papierňach. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v priemysle, poľnohosp., lesníctve, obchode a službách. Nachádza sa tu klas. ev. a. v. kostol z r. 1774 s oltárom z 19. stor. V obci je založené PPD (poľnohospodárske podielnické družstvo).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť