Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Kršteňany

Základné údaje
Ležia v J výbežku Strážovskej hornatiny na styku s Nitrianskou sprašovou pahorkatinou, pozdĺž Krštenianskeho potoka, ľavostranného prítoku Nitrice. Prvá hodnoverná písomná zmienka o obci je z roku 1310. Patrili nitrianskemu biskupstvu v dištrikte Oslany, neskôr viacerým vlastníkom - nitrianskej kapitule, trnavskému semináru, Ostrosythovcom, Forgáchovcom, Hunyadyovcom, Simonyiovcom. Pôvodne poľnohosp. dedina. Po 2. svetovej vojne väčšina obyv. začala pracovať v Partizánskom. Z obce pochádzal básnik, literárny kritik a teoretik, prekladateľ Pavol Gašparovič-Hlbina (1908-1977).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť