Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slavoška

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria na nive a terasovej plošine v doline Hankovského potoka. Chotár, ktorý má charakter hornatiny je odlesnený, malú časť tvoria pasienkové porasty. Obec vznikla na valaskom práve a prvá písomná zmienka je z r. 1563 pod menom Zlauozka. Vznikla na území starších osád Vyšehrad (v r. 1427 ako Vysegrad) a Marcelová (v r. 1318 ako Marceluspholua v r. 1320 Marcellusfalva). Patrila štítnickým Bebekovcom a od 17. stor. panstvu Krásna Hôrka. Po tureckých nájazdoch bola až do r. 1599 samotou. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., pastierstvom, povozníctvom, tkaním pokrovcov, neskôr baníctvom a prácou v Slavošovských papierňach. V súčasnosti je malá časť zamestnaná v poľnohosp., priemysle, doprave, stavebníctve a obchode. Poľnohosp. pôdu využíva PD Roštár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť