Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šávoľ

Základné údaje
Leží na rozhraní Lučenskej a Cerovej vrchoviny. Budovaný neogénnymi sedimentmi, z ktorých vystupujú trosky bazaltových lávových prúdov. Tu pramení Šávoľský potok. Nachádzajú sa tu dubovo-hrabové lesy, miestami agátiny. Prírodná rezervácia Kerčík bola vyhlásená v r. 1983 na ploche 1,21 ha. Na kopci sa nachádza teplomilná flóra, chránený poniklec čerbastý, zlatá brada južná a i. Poľná a lesná zver. Obec bola osídlená už od neolitu, čoho dôkazom je nájdené sídlisko bukovohorskej kultúry a veľkomoravské sídlisko. Historické názvy obce boli Saal (1384), Sawol (1435), Šávoľ (1920), maď. Füleksávoly. Prvá písomná zmienka z r. 1384, nepriamo je však obec doložená v r. 1332 farnosťou a kostolom z r. 1397. Patrila Fiľakovskému panstvu. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. V r. 1593 tu porazil Tieffenbach Turkov. Najstaršie pamiatky obce sú rím. kat. kostol sv. Ducha z r. 1728, rozšírený v r. 1805 a barok. kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z konca 18. stor. Súčasné zvony sú z r. 1824. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica a futbalové ihrisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť