Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košice - Džungľa

Džung¾a

Hranice mestskej časti Košice-Džungľa sú v prílohe Štatútu mesta Košice opísané takto: "Z trojchotára medzi sídl. Tahanovce, Dargovských hrdinov a Džungla - zo severnej hrany cestnej koruny odbocnej vetvy z Tahanoviec hranica prechádza krátkou odbockou na hlavnú vetvu križovatky Dargovských hrdinov. Po jej severnej strane vedie približne 100 m východným smerom po kríženie s Monok potokom. Po západnej strane priepustu hranica prechádza na južnú majetkovú hranicu križovatky, po ktorej sa napojí na západnú majetkovú hranicu Prešovskej cesty. Po tejto hranici vchádza do križovatky s Rampovou ulicou. Prechádza na južnú stranu Rampovej ul., ktorou vedie až po most na Hornáde. Pokracuje severným smerom kat. hranicou po východnom brehu Hornádu cez železnicný most cez Hornád a napája sa na severovýchodný roh mosta cez Hornád na Hlinkovej ulici. Dalej pokracuje po severnej strane cestnej koruny bývalej Prešovskej cesty totožnej s kat. hranicou po trojchotár Džungle, sídliska Tahanovce a sídliska Dargovských hrdinov, kde sa hranica mestskej casti uzavrie."
V čase našej návštevy (26. 2. 2001) mala mestská časť Košice-Džungľa presne 427 obyvateľov. Títo žijú v rodinných domoch so záhradami, v Džungli sa nenachádza žiadna obytná bytovka. Napriek tomu táto mestská časť nemá vidiecky charakter. Okrem obytnej zóny sa tu nachádza aj zóna obchodná a priemyselná. V obchodnej zóne dominuje hypermarket Tesco, ale aj veľkosklad kvetov, veľkosklad porcelánu a širokospektrálna maloobchodná sieť, ktorej klientela pochádza aj z iných mestských častí. Priemyselná zóna je sústredená do oblasti Medzi mostami, kde sa nachádza Povodie Bodrogu a Hornádu, stavebná firma Virtus. V Džungli sa nachádza aj trolejbusový areál Dopravného podniku mesta Košice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť