Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Orlov

Základné údaje
Nachádza sa na východnej strane Levočských vrchov pod Orlovskou Magurou v nadm. výške 495 m. Orlov vznikol na plavečskom panstve koncom 13. alebo začiatkom 14. stor. Prvýkrát sa spomína v r. 1349 v spore medzi Orlovom (Orlow) a Ľubotínom o určenie hraníc. V r. 1427 bol stredne veľkou dedinou s obyvateľstvom prevážne rusínskeho pôvodu. V r. 1600 tu bol jeden dom richtára a 25 poddanských domov. Obyv., početní želiari, pracovali v lesoch a zaoberali sa poľnohosp. V r. 1873 bola postavená železnica do Prešova. V polovici 19. stor. pričlenili k obci Andrejovku, v ktorej pracoval železný hámor. Po r. 1918 tu vznikla píla, po 2. svet. vojne viacej priemyselných podnikov - VĽAD, Cementa, Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, Prefa. V r. 1966 bola ukončená železničná trať do Podolínca. Po r. 1989 u väčšiny podnikov došlo k vlastníckym i výrobným zmenám, v súčasnosti je najväčším výrobné družstvo, s vyše 170 zamestnancami. V obci je základná a materská škola, knižnica. K slovenskej národnosti sa hlásilo 89,6 %, rusínskej 9 %, k cirkvi gr. kat. 82 % a rím. kat. 16,8 % obyv. Je najpriemyselnejšia obec okresu. Je tu perspektíva rozvoja ďalšieho priemyslu.
M. č.: andrejovka, orlov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť