Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ňárad

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova na mladom agradačnom vale Dunaja. Obec sa spomína prvýkrát v listine v r. 1468 ako Nyárad. V tom čase bola majetkom Doczyovcov, Dienesfiovcov. V r. 1544 zemepánmi obce boli Tomáš Kamarjay a Gašpar Lipchey. Majetky tu mali v nasledujúcich storočiach Czoborovci, Dersffyovci, Illésházyovci ako aj Batthyányovci. Podľa súpisu z r. 1842 v obci žilo 106 mužov, ktorí patrili do šľachtického stavu. V r. 1828 v obci bolo 67 domov a žilo tu 430 obyvateľov. Do r. 1869 sa ich počet zvýšil na 571 ľudí. Zaoberali sa najmä poľnohosp., známy bol najmä tunajší chov koní. V r. 1948 obec bola premenovaná na Topoľovec, od r. 1990 sa vrátila k pôvodnému názvu Ňárad. K zaujímavostiam obce patrí hrob podplukovníka Alajosa Sebő Sziniho, ktorý sa vyznamenal v boji pri Tápióbicske 4. apríla 1849. Od Ľudovíta Kossutha dostal ozdobný meč a opasok na pamiatku dňa, keď jeho zásluhou zvíťazili revolučné vojská nad cisárskymi jednotkami. Pri jeho hrobe sa každoročne kladú vence 15. marca.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť