Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hosťová

Základné údaje
Leží na Žitavskej sprašovej pohorkatine, 11 km SV od Nitry. Nálezy z novšej doby kamennej, rímskej doby a z obdobia sťahovania národov dokladujú osídlenie lokality obce už od praveku. Z roku 1232 je písomne známa osada kráľovských dvorníkov Guesta. Ladislav IV. v r. 1274 daroval zem niekdajších rybárov zemanovi Beesovi. V r. 1282 dostal Žid Fredman, comes kráľovskej komory, zem Gueste, ktorú predal Folkušovi, z rodu Ludanických. Roku 1343 získali pozemky zemania z Lefantoviec od Kenezovcov, neskôr časť majetkov patrila Čeladickým. V r. 1490 získali majetkový podiel v Geszte Forgáchovci zámenou za šomoďské panstvo. V roku 1750 obyvatelia platili poplatky Turkom zo strachu pred zničením, i keď ju neokupovali. V r. 1576 ju však vypálili. V r. 1751 tu žilo 44 rodín, obyvatelia obrábali rozsiahlejšie vinice. Zemepánmi boli viaceré zemianske rodiny. V r. 1744 zničil úrodu veľký ľadovec, v r. 1866 mráz. JRD vzniklo v r. 1958. V rokoch 1976 - 1990 tvorila Hosťová s obcou Pohranice jednu obec. Katolícky kostol sv. Trojice je z r. 1734.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť