Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stredné Plachtince

Základné údaje
Ležia na JV úpätí Krupinskej planiny v doline okolo Plachtinského potoka. Písomné pramene o osídlení Plachtiniec sa vyskytujú od r. 1243. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom dobytka a oviec. V obci je rozvinuté vinohradníctvo a ovocinárstvo a súkr. továreň na spracovanie ovocia. Poľnohosp. charakter pretrváva. Kultúrna pamiatka, gotický ev. kostol je zo 14. - 15. stor., renesančne upravený v 17. stor. a neoklasicisticky prestavaný v r. 1925, ohradený múrom. Pri kostole sú náhrobníky Dačovcov a ev. farára Samuela Godru (1807 - 1873) básnika a národovca. Ľudové domy od 19. a začiatku 20. stor., murované, kamenné, omazané a obielené, s polovalbovou škridlovou strechou podopretou drevenými stĺpmi predstavujú tradičný spôsob bývania roľníkov. V obci je starý Dačovský kaštieľ, ktorý neskôr patril Bendeovcom, v 20. stor. prestavovaný. Kultúrny dom je z r. 1985. V obci sú ZŠ, MŠ, futbalové ihrisko, obchody, pohostinské zariadenia a ordinácia súkromného zubného lekára. Z ľudovej kultúry a tradícií sa zachovala výroba plachtinského kroja a výšiviek. Pôsobia tu detský folklórny súbor Krôčik a ženské a mládežnícke folklórne skupiny a folklórna skupina Bazalička. Obec je rodiskom nár. umelca Júliusa Pántika.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť