Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malčice

Základné údaje
Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 120 m. Archeologické nálezy dosvedčujú, že malčické sídlisko jestvovalo už v 9. stor. Najstaršia písomná správa o dedine je z r. 1213. Zemepánmi obce boli tamojší zemania, ktorí si pravdepodobne v 14. stor. postavili hrad. Dodnes sa z neho zachovali len ruiny. Malčické sídlisko malo v r. 1600 22 poddanských domov, kúriu, miestnych zemanov, kostol a faru. Neskôr poddaných a domov ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárili len 2 poddanské domácnosti, v r. 1720 iba tri domácnosti a niekoľko domácností miestnych zemanov. V r. 1828 bolo 140 domov a 1049 obyv. Začiatkom 20 . stor. tu bola syráreň a parná píla. V obci bol katolícky kostol nepochybne ešte pred 14. stor., ale koncom 17. stor. spustol. Kaplnka pochádza z r. 1779, kostol ev. ref. cirkvi je z r. 1827 a rím. kat. kostol z r. 1848. V obci sa zachovali 4 kúrie z 18. až 19. stor.
M. č.: hradištská molva, malčice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť