Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gemerská Hôrka

Základné údaje
Obec leží na rozhraní JZ časti Slov. krasu a Rimavskej kotliny na nive a terase rieky Slaná. Chotár má charakter pahorkatiny a krasovej plošiny. V údolí rieky je chotár odlesnený, na krasovej plošine je zalesnený dubovo-hrabovými lesmi. Prvý názov obce z r. 1413 bol Horka. Obec vznikla na území zemianskych osád Malach (1242) a Ozoron (1226). Malach spustol za tureckých vojen v 16. stor. Posledná zmienka o Ozorone j z r. 1466. Gem. Hôrka bola v r. 1938 pripojená k Maďarsku. Život obce najviac ovplyvnilo postavenie fabriky na celulózu v r. 1883. Gemerská Hôrka bola v 30. rokoch 20. stor. centrom robotníckeho hnutia na Gemeri. Obyv. sa zaoberali hlavne poľnohosp., pálením drevného uhlia, vápna a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v priemysle, obchode a službách, poľnohosp. a doprave. V obci má sídlo švédska firma na výrobu hygienických pomôcok s 350 zamestnancami a firma na spracovanie plastov. Nachádza sa tu kostol ref. cirkvi z r. 1786, prestavaný koncom 19. stor. a ZŠ pre 1. - 4. ročník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť