Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zlaté Klasy

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine vedľa cesty spájajúcej Šamorín a Senec. Zlaté Klasy vznikli v roku 1960 spojením obcí: Čenkovce, Maslovce Rastice. Čenkovce sa v roku 1993 stali samostatnou obcou. Prvá písomná správa o obecnej časti Rastice pochádza z roku 1237 v podobe Castrenes de Mager. V tom čase bola obec Bratislavským hradným majetkom, neskôr majetkom Bratislavských klarisiek a iných majiteľov. Názov obce sa často menil. R. 1239 - Magor. 1281 Magari, 1352 - Nogmagyar, 1354 - Egyházas-Magyar, 1773 Nagy-Magyar, 1927 - Veľký Máger, 1949 - Rastice. R. 1699 obec dostáva hodnosť poľnohospodárskeho mesta, s jarmočným právom. Bývali tu Maďari a Nemci, hlavne remeselníci a obchodníci. Od roku 1700 tu pôsobila židovská náboženská obec. Svoj kostol postavila v roku 1778, dnes už neexistuje, zničili ho počas 2. svet. vojny. Školu postavili v r. 1888. Počas Rákócziho národnooslobodzovacích bojov dňa 20. júna 1707, sa odohrala menšia bitka v chotári obce. V tom období sa tu usadilo aj väčšie množstvo Rómov. Začiatkom 19. storočia v obci fungoval pivovar. Boli tu trhy s celoštátnym chýrom. Obec Maslovce sa prvýkrát v listine nachádza pod názvom Vatha. Pamätihodnosti: Rastice: Rím. kat. kostol Povýšenia Svätého Kríža, postavený v roku 1886 na mieste starého gotického kostola, tri plastiky svätých pri rím. kat. kostole, kúria (klasicistická z 1. pol 19. storočia), Prícestná kaplnka (klasicistická z 1. pol 19. storočia), Hlavný kríž cintorína (z r. 1916), Zvyšky židovského cintorína. Maslovce: Zvonica (z R. 1923), kríž (z roku 1897), hlavný kríž miestneho cintorína (z R. 1926), malá kaplnka

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť