Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kysta

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 130 m. Archeologické nálezy dosvedčujú, že dedina jestvovala už v 9. storočí. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 1308. Tamojší kostol bol v 15. storočí postavený z dreva. Okolo r. 1440 hospodárilo v dedine vyše 30 poddanských domácností. Neskôr sa počet poddanských obyv. aj domov menil. V r. 1600 tu bolo 16 poddanských domov. V r. 1715 hospodárilo v dedine 10 poddanských domácností, v r. 1720 už 14 domácností. V miestnom chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 bolo 54 domov a 402 obyv., v r. 1900 bolo 422 obyv., v r. 1970 400 obyv. Obec postihla vysťahovalecká migračná vlna koncom 19. stor. a zač. 20. stor. Po r. 1918 sa obyvateľstvo venovalo poľnohosp. a drevorubačstvu. Po viedenskej arbitráži r. 1938 bola obec pričlenená k Maďarsku. Významnou kultúrnou pamiatkou je klasicistický kostol reformovanej kresťanskej cirkvi postavený v r. 1789. Má neogotickú ihlancovú strechu. Je jednoloďovou stavbou s vežou vstavanou do západného štýlu s termovým oknom a zvukovými oknami. Má klasicistickú kamennú krstiteľnicu z r. 1789 a strieborný renesančný kalich z r. 1653.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť