Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zvolenská Slatina

Základné údaje
Leží vo Zvolenskej kotline v doline Slatinského potoka, pravobrežného prítoku Slatiny. Pahorkatinný chotár tvoria treťohorné tufícké íly, piesky a tufy, južná časť s hladko modelovaným povrchom v pohorí Javoria. V obci sa našlo žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Názvy obce: r. 1332 Santa Crux de Solio; r. 1393 Salathna; r. 1406 Zalathna Zolyensis; r. 1808 Welká Slatina; r. 1920 Veľká Slatina; r. 1927 Zvolenská Slatina; maď. Nagyszalatna. Obec sa spomína r. 1332 ako slobodnícka obec (kráľovskí poľovníci, kuriérska a strážna služba) panstva vo Vígľaši. Vpád Turkov nepriaznivo zasiahol do rozvoja obce. K veľkej bitke s Turkami došlo v r.1575 neďaleko obce. Listina dokazuje, že obyvatelia boli ešte v r. 1657 poplatní Turkom. R. 1722 sa spomína skláreň na výrobu tabuľového skla. Rozvoj obce začal v r. 1797, keď Peter Molec založil bryndziareň. Popri poľnohospodárstve sa vzmáhali aj remeslá, najmä kožušníctvo a obchod s obilím. Začiatkom 20. stor. významné stredisko výroby fujár, píšťal, píšťaliek a unikátnych päťhlasých gájd. V medzivojnovom období 20. stor. v dôsledku hospodárskej krízy bolo značné vysťahovalectvo. Medzi kultúrne pamiatky patrí barokový rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 1837; kostol ev. z r. 1784, veža postavená r. 1816, busta T. Vansovej (1857-1942) - spisovateľka, redaktorka. Obec je rodiskom: Karol Badáni (1910-1970) - herec a režisér; Mikuláš Moyzes (1872-1944) - hudobný skladateľ: Ján Bahýľ (1856-1916) -vynálezca vzdušnej vrtule; Mária Ďuríčková (1919-2004) - redaktorka, spisovateľka; Martin Sanitrár (1911-1982) - fujarista, píšťalkár a spevák; Ján Kulich (1930) - akadem. sochár. Zvolenská Slatina je klenotnicou ľudového výtvarného a slovného prejavu a zakladá si na historických tradíciách.
M. č.: slatinka, zvolenská slatina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť