Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dulovce

Základné údaje
Vzhľadom na výškové pomery okresu chotár obce je členitý s vyvýšeninami. Jej juhozápadná časť sa nachádza na vyšších terasách Žitavy, ktoré sú pokryté piesčitými sprašmi a viatymi pieskami, severovýchodná časť leží na pahorkatine. Okrem menších agátových lesov na pahorkatine chotár je odlesnený. Na terasách má čiernozemné pôdy, v pahorkatine hnedozemné a mačinové. Na základe Žitavskéhomieru z r. 1608 sa osada dostala do područia turkov. Obyvatelia, pri obliehaní Nových Zámkov turkami, ich odmietli zásobovať, preto turci obec vyplienili. V r. 1669 bola ešte neobývaná. Neskôr rodina Csúzy začala osadu dosídľovať Slovákmi z Považia a moravsko-slovenského pohraničia. Väčšia časť obyvateľstva sa zaoberala poľnohosp. a chovom. dobytka. Na vyholených pahorkatinách sa výborne darí vinnej réve. Hrozno z tejto oblasti skupujú vinárske závody doma aj v zahraničí. Výborne sa tu darí teplomilným plodinám ako melóny, kukurica a koreninová paprika. V poslednej dobe sa v obci rozmáha súkromné podnikanie najmä v oblasti drevovýroby, krajčírskej veľkovýroby a spracovávania tu vypestovaných poľnohosp. produktov. Kultúrnymi pamiatkami sú rím. kat. kostol sv. Lukáša z r. 1872 a trojičný stĺp z polovice 19. stor. V obci sa každoročne konajú Južnoslovenské detské folklórne slávnosti s medzinárodnou účasťou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť