Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pobedim

Základné údaje
Bohaté archeologické nálezy. Najvýznamnejší je nález slovanského hradiska v polohe Hradištia, ktoré bolo súčasťou Pribinovho kniežatstva. Vznikom Veľkomoravskej ríše hranisko zaniklo a v okolí Pobedima vzniklo niekoľko slovanských osád. Po prvýkrát sa v písanej podobe spomína v súpise majetkov čachtického panstva z r. 1392 pod názvom Popodyn. Ctibor zo Ctiboríc v r. 1414 daroval osadu augustiniánom v Novom Meste nad Váhom. Až do zániku feudalizmu bol Pobedim (r. 1414 Pabyegin, 1773 Pobiedim) poddanskou dedinou prepoštstva Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Typická roľnícka obec, na potoku Dubová v 17. stor. bol mlyn.

V 17. a 18. stor. tu bývali habánski remeselníci a mlynári, v r. 1808 - 1811 tu pôsobil J. Hollý - najväčší básnik bernolákovského hnutia. Rím. kat. kostol sv. Michala archanjela. Dnešný kostol bol postavený v r. 1674 - 78, v r. 1923 rozšírený o bočné lode. Pamiatkový objekt fara - s pamätnou tabuľou slovenského básnika J. Hollého. V blízkosti fary zachovaný roľnícky dom z 19. stor., rozšírený o hospodársku časť, v ňom zariadenie typické pre roľnícke obydlie, expozícia národopisu a histórie Pobedima. Pamiatkovým objektom pôvodný habánsky mlyn s technickým zariadením zo zač. 19. stor. Obec plne plynofikovaná, kanalizácia a vodovod - prvoradé úlohy rozvoja obce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť