Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tekovská Breznica

Základné údaje
Leží na juhozáp. svahoch Štiavnických vrchov a na ľavej strane Hrona v Žarnovickom prelome. Písomne sa spomína v r. 1276 (Berzenche), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v 16. stor. ostrihomskému arcibiskupstvu, od r. 1776 banskobystrickému biskupstvu. Got. hrad je doložený z r. 1311, v r. 1312 ho dobyl Matúš Čák, v r. 1475 sa spomína už iba ako pevnôstka. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., povozníctvom, hrnčiarstvom, výrobou dreveného riadu a prácou v lesoch. V k. ú. sa zachovali zvyšky got. hradu z 13. stor. (spustol v 18. stor.), barok. kostol sv. Štefana kráľa bol postavený v r. 1745 a kostol Narodenia Panny Márie bol postavený v r. 1647 s použitím zvyškov predchádzajúceho románskeho kostola zo 14. stor. Renovovaný bol v r. 1777. Vojnové udalosti pripomína pomník padlých v 1. a 2. sv. vojne.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť