Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čerenčany

Základné údaje
Obec leží na juhu Slov. rudohoria na nive Rimavy. Chotár tvoria riečne uloženiny a na pahorkatine sprašové hliny. V dubových lesoch žije jašterica zelená. Nálezy z doby bronzovej. Zmienka o obci: r. 1334 Cherenchen - banícka osada, bola majetkom arcibiskupa v Kalocsi, v 15. stor. patrila hradu Hajnáčka, neskôr rôznym zemepánom. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., hrnčiarstvom a debnárstvom, v 19. stor. aj záhradníctvom, povozníctvom pre mešťanov. Bol tu mlyn a majer. V 1. pol. 20. stor. tu tkali plátno a handričkové pokrovce. Kostol ev. klas. (1826-1831), post. na základoch tolerančného, fara (1865), zborová sieň (1977). 15. 2. 1643 tu Turci porazili cisárske vojsko. Pôsobil tu Samo Kollár (1769-1836) - farár, historik. Kúria klas. z r. 1860. Je tu reedukačný detský domov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť