Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká nad Ipľom

Základné údaje
Leží v JZ časti Lučenskej kotliny na nive a terase Ipľa. Chotár tvoria treťohorné usadeniny a erózne trosky bazaltov. Zalesnený je dúbravami, cerom a agátinami. Rastú tu chránené rastliny, trstiny, pálky a ostrice. Hniezdi tu krakľa belasá. V okolí je hojnosť vodného vtáctva a rýb. V archeologickej lokalite sú nálezy z doby kamennej (paleolit) a slovanského sídliska z 9. - 10. stor. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1238 pod menom Vilike. V 14. stor. mala obec mestský charakter, farnosť je doložená v r. 1397. Od 16. stor. obec pripadla panstvu Šomoška. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Počas vojen v 17. stor. obec spustla, obnovili ju okolo r. 1680. Sú doklady o tom, že talentovaní študenti odchádzali už pred r. 1530 na štúdiá na Viedenskú univerzitu. Z pamiatok treba uviesť neskorobarok. rím. kat. kostol Všetkých svätých z r. 1762, prestavaný v r. 1896. Na cintoríne sa nachádza najstarší náhrobný kameň regiónu (skamenelina fosílneho stromu starého cca. 20 mil. rokov). V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica, ambulancia praktického lekára.
M. č.: Veľká nad Ipľom, Veľké Dáľovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť