Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Koniarovce

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase Nitry. Spomína sa v r. 1264 ako Luaz, časť Somorová v r. 1356 ako Zaamard. V 13. stor. ju vlastnili premonštráti zo Žitného ostrova, od r. 1295 patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v 15. - 16. stor. panstvu Jelenec, v 17. stor. panstvu Preseľany. Od 15. stor. časť majetkov vlastnilo nitrianske biskupstvo a Apponyiovci, v 18. stor. Zaiovci. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. v 18. stor. aj vinárstvom. V súčasnosti je v obci kultúrny dom, knižnica, stavia sa nový kostol. Pripravuje sa stavba vodovodu a kanalizácie.

Časť Somorová patrila najskôr Zomorovcom, od 16. stor. nitrianskemu biskupstvu, neskôr zemianskym rodinám Tompa, Buzásy, Charada, Ghyllani, Ordódy, časť obce Paulínom z Lefantoviec. Od r. 1903 je pripojená ku Koniarovciam.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť