Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ľuboreč

Základné údaje
Leží na V okraji Krupinskej výšiny v doline potoka Ľuboreč. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1271 a spomína sa ako Lyberchen. Chotár tvoria andezitové tufity. V k. ú. sa nachádza vodná nádrž, rybník. Chotár je zalesnený miešanou drevinou. Najviac sú zastúpené dub, cér, hrab, agáč a v menšom množstve buk a borovica s hojnosťou lesnej (muflon, srnčia, diviačia zver, divá mačka a i.) zveri. Z ornitofauny treba uviesť bociana čierneho a včelára obyčajného. Zaujímavé je hradisko Lysec (kyjatická kultúra) využívané aj v stredoveku a tzv. tatárske pivnice, ktoré slúžili obyv. ako úkryt vo vojnových obdobiach. Obec patrila hradu Šomoška. V 17. stor. bola rozdelená medzi Divínske a Modrokamenské panstvo. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka, pracoval tu mlyn. Najstaršou pamiatkou v obci je got. ev. a. v. kostol zo 14. stor. s gotickými nástennými maľbami zo 14. stor., ktorý je vedený ako Národná kultúrna pamiatka. Nachádzal sa tu aj malý kláštor. Kostol bol upravený v 17. stor. Klas. kúria je z 1. pol. 19. stor. Na budove fary je pamätná tabuľa ev. farára a básnika Daniela Maróthyho (1825 - 1878) a spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej (1855 - 1939). Nachádzala sa tu aj etnografická izba v budove fary. A. Širko tu v pol. 19. stor. vyrábal ľudové šperky. Je tu možnosť rekreácie a rybolovu na vodnej nádrži. V súčasnosti sa v obci nachádza kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko. Patrí do mikroregiónu Novohradské Podzámčie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť