Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trstín

Základné údaje
Leží na východnom úpätí Malých Karpát. Obec vznikla na obchodnej ceste cez Malé Karpaty z Čiech do Uhorska. Niektorí ju stotožňujú s obcou Močolany, spomínanou v r. 1256. Obec patrila panstvu Korlátka, od r. 1553 Nyáriovcom. Od 18. stor. bolo v tunajšom kaštieli sídlo panstva Korlátka, ktoré patrilo Motešickým. Časť majetkov vlastnili Pongrácovci, v 19. stor. Windischgrätzovci a Apponiovci. Od 18. stor. sa Trstín vyvíjal ako zemepánske mes­tečko. Od r. 1785 tu bola tridsiatková stanica, v 18. stor. pivovar, v 19. stor. dva panské majery. V r. 1828 malo mestečko 1422 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. Od r. 1920 bola v obci zlieváreň, v súčasnosti sú v obci Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky. Prvé slovenské divadelné predstavenie v Trstíne sa uskutočnilo v r. 1899. Najcennejšou sakrálnou pamiatkou je románsky rím. kat. kostol v Hájičku za obcou z r. 1245, koncom 17. stor. bol novo zaklenutý a v r. 1924 upravený. Zachovala sa pôvodná gotická kovaná brána. Významným je pôvodne renesančný kaštieľ z 1. pol. 17. stor., ktorý bol neskoršie barokovo upravený a v 18. stor. bolo nadstavené poschodie. Nachádza sa tu aj pamätná ta­buľa Martina Kollára (1853 - 1919), redaktora, publicistu, ktorý tu v r. 1892 - 1919 pôsobil. Je tu pochovaný Karol Láni (1812 - 1856), cirkevný historik, v r. 1847 - 48 tu pôsobil aj Karol Viktorin, vydavateľ a ná­ro­do­vec.
M. č.: rosuchov, trstín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť