Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kalonda

Základné údaje
Leží na styku Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny na terase Ipľa. V chotári sú pieskovce a pyroklastiká ryodacitov, čiastočne pokryté sprašou a riečnymi uloženinami. Paleontologické nálezy sú v lokalite Bujar (odtlačky listov, šľapaje živočíchov a prekremenných stromov s vekom odhadovaným na 20 - 21 miliónov rokov). Prvá zmienka o obci pochádza z r. 1238, patrila rodu Kalondovcov. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. Starší kostol bol doložený v názve Egyházas Kalonda z r. 1459. Bolo tu aj opátstvo. V obci je epitaf Juraja z Kalondy, neskorogot., z r. 1504. Klas. rím. kat. kostol sv. Imricha z r. 1854 je postavený na st. základoch. Rím. kat. škola bola založená v r. 1772. ZŠ bola zrušená v r. 2003. Je tu hraničný prechod s maďarsko-slovenským pohraničným oddelením PZ SR. Neďaleko obce v Maďarsku je situovaný paleontologický park, nositeľ Európskeho diplomu ochrany prírody.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť