Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Dubnica

Geografia, poloha mesta
Novú Dubnicu tvoria dva celky. Časť Nová Dubnica je moderným sídlom mestského charakteru. Vidiecku časť tvoria bývalé obce Veľký a Malý Kolačín. Územie mesta sa nachádza v údolí rieky Váh, v južnej časti Ilavskej kotliny.
Dejiny mesta
História mesta je pomerne krátka, úzko súvisí s vývojom strojárskych závodov v Dubnici nad Váhom. Rastúca výroba v týchto podnikoch priniesla zvyšovanie počtu pracovníkov a tým i vyššie požiadavky na byty. Dovtedajšie ubytovacie kapacity Dubnice nad Váhom prestávali stačiť. Novým pracovníkom a ich rodinám bolo treba zabezpečiť bývanie. V r. 1951 sa začala výstavba Novej Dubnice podľa projekčného návrhu vypracovaného umeleckým ateliérom architekta Jiřího Krohu. Centrom bolo námestie tvorené obytnými domami s podlubiami, kde boli sústredené obchody. Zvyšok mesta bol navrhnutý ako výstavba obytných domov vo forme menších námestí a sadov. Tak vznikla jedinečná výstavba, ktorá dodnes tvorí originálny imidž Novej Dubnice. V r. 1953 bol vybudovaný prvý objekt Novej Dubnice - Domov mladých, do ktorého sa nasťahovali prví obyvatelia. V r. 1956 vznikli prvá materská a základná škola a kino "Mier", ktoré slúžilo nielen na premietanie filmov, ale aj poriadanie tanečných zábav.

Rástol počet nových domov, pribúdalo obyvateľov. 1. 6. 1957 sa sídlisko, dovtedy vedené ako súčasť Dubnice nad Váhom, stalo samostatnou obcou s názvom Nová Dubnica s rozlohou 344 ha. Vznikla TJ Tatran, knižnica v osvetovej besede, kde sa poriadali kurzy cudzích jazykov i hry na hudobné nástroje. Štatút mesta bol priznaný 8. 6. 1960. Začali sa vydávať miestne noviny, vybudovalo sa letné kúpalisko, do prevádzky sa uviedla obchodná sieť.

Od r. 1970 sa mesto postupne rozrástlo o štvrť Miklovky, v ktorej bolo postavených 750 rodinných domov individuálnej bytovej výstavby. O rok neskôr bola k Novej Dubnici pripojená mestská časť Kolačín. Od položenia základného kameňa vyrástla Nová Dubnica na príťažlivé moderné mesto.

Prirodzeným centrom Novej Dubnice je Mierové námestie, kde je sústredená obchodná vybavenosť a služby obyvateľom. Dominantou mesta je kino Panorex, ktoré bolo prvým panoramatickým kinom na Slovensku. Priestory kina sú dnes využívané na viaceré kultúrno-spoločenské akcie. V meste je knižnica, 4 predškolské zariadenia, 2 základné školy základná umelecká škola, špeciálna základná škola, cirkevné gymnázium a základná škola sv. J. Bosca , centrum voľného času, kresťanské centrum v mestskej štvrti Miklovky. V meste je zdravotné stredisko i veterinárna ambulancia. Pre starších občanov je zriadený domov dôchodcov. V meste sídli Všeobecná úverová banka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Slovenská pošta, š. p. a 2 cestovné kancelárie. Pre športové vyžitie slúži štadión s futbalovým ihriskom a atletickou dráhou, tenisové kurty, areál minigolfu, športová hala.
Cestovný ruch, ubytovacie možnosti
Pre návštevníkov mesta je k dispozícii hotel Dynamic, ktorý poskytuje kvalitné ubytovanie, chutnú kuchyňu, "Relax centrum", prenájom miestností na konferencie a ďalšie služby. Za historickými pamiatkami však treba cestovať, pretože Nová Dubnica je veľmi mladé mesto. Príroda okolo mesta priam láka k nenáročným turistickým vychádzkam. Možnosť oddychu poskytuje lesopark Dubovec a areál zdravia. Mesto je predurčené ako východiskové miesto pre turistiku do blízkych hôr. Atraktívne sú tiež niekoľko kilometrov vzdialené Strážovské vrchy či Súľovské skaly, ktoré uspokoja náročných turistov. Počas zimných mesiacov je možné vybrať sa na denné návštevy lyžiarskych stredísk Homôlka, Mojtín, Vršatec, Zliechov, Čičmany. Obľubu si získali medzinárodné cyklistické preteky O pohár primátora mesta, turistický pochod Novodubnická 25-ka, Hodobné leto s dychovými orchestrami, festival hudobných skupín Nova Fest, Jarný koncert DO a mažoretiek.
investovania
V súčasnosti je v Novej Dubnici do 260 prevádzok s rôznym zameraním - od predaja potravinárskych výrobkov, odevov, obuvi, drogistického tovaru, cez poskytovanie služieb rôzneho charakteru, až po výrobu strojárskych a elektrotechnických výrobkov. Novou Dubnicou neprechádza žiadny dopravný tranzit. Mesto je napojené na cestu I/61 a v blízkosti mesta je lokalizovaný privádzač na diaľnicu D-1. Železničná stanica je v Trenčianskej Teplej, letisko v Trenčíne a v Slávnici. Ako člen niekoľkých asociácií a regionálnych subjektov sa aktívne zapája do diania v regióne a svojimi aktivitami v oblasti rozvoja mesta Nová Dubnica prispieva k rozvoju celého regiónu.

V súčasnom období mesto hľadá záujemcov - podnikateľov za účelom umiestnenia podnikateľských aktivít na pozemkoch v blízkosti mesta slúžiacich ako rozvojové plochy pre výrobu. Tieto pozemky sú v zmysle schváleného Územného plánu mesta Nová Dubnica určené pre výrobu a komerčné aktivity, na výstavbu zariadení výrobného a administratívneho charakteru a skladov. Bezprostredne na predmetnú lokalitu potenciálneho priemyselného parku nadväzujú plochy, na ktorých môžu prípadní záujemcovia realizovať výstavbu samostatných rodinných domov.
M. č.: Malý Kolačín, Nová Dubnica, Veľký Kolačín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť