Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolinka

Základné údaje
Leží v Ipeľskej kotline 35 km JZ od Veľkého Krtíša. S časť má pahorkatinný charakter. Písomne doložená ako Inam v r. 1260. Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom, pestovaním obilia, tabaku, ovocinárstvom a včelárstvom. Z pamätihodností treba uviesť rím. kat. kostol sv. Juraja z r. 1931, postavený na mieste staršieho z r. 1697, zvyšok renes. kamennej krstiteľnice zo 16. stor., kamennú sochu sv. Jána Nepomuckého z r. 1797, kaplnku Nepoškvrnenej Panny Márie, Božie muky z r. 1853 vo vinohradoch, staré kamenné náhrobníky na cintoríne, roľ. a zemianske domy z 19. stor., pomník voj. obetiam a pamätnú tabuľu venovanú Kolomanovi Sötérovi (1834 - 1915) včelárskemu odborníkovi. V obci je kultúrny dom, obchod, ZŠ a MŠ. Od r. 2000 sa tu konávajú celooblastné včelárske dni Medový festival.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť