Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Most pri Bratislave

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na agradačnom vale Malého Dunaja v severozáp. časti Žitného ostrova. Obec sa písomne uvádza r. 1283 (Pruk). V r. 1335 časť patrila bratislavskému richtárovi Jakubovi, r. 1553 rod. Szerédyovcov, Méreyovcov, Farkasovi, neskoršie tri štvrtiny panstvu Malinovo (Eberhard) a štvrtina panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1683 - 1720 obyv. zdecimovali turecké nájazdy a stavovské povstania. V 1. pol. 18. stor. obec osídľovali kolonisti z Korutánska. Do r. 1945 tu pracoval liehovar. Po 2. svet. vojne boli nem. obyvatelia vysídlení a dosťahovali sa sem obyvatelia zo stred. a severného Slovenska. M. č. Hideghét sa spomína r. 1283 (Vtiheth), obec patrila zemianskym rodinám, v 14. stor. ostrihomskému arcibiskupovi, v 16. stor. rod. Törökovcov, v 17. stor. rod. Maholányiovcov, neskôr Jeszenákovcov, Ballassovcov a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V 20. rokoch 20. stor. sa stala osadou obce Tomášov a od r. 1947 je pričlenená k terajšiemu Mostu pri Brtislave. Pôv. got. kostol najsv. Srdca Ježišovho (predtým sv. Tomáša) apošt. zo zač. 14. stor. bol upravovaný v 16. a 19. stor., rozšírený bol r. 1910.
M. č.: Most pri Bratislave, Studené

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť