Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Potônske Lúky

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine v srdci Žitného ostrova na oboch brehoch Malého Dunaja. V katastri obce rastú aj chránené rastliny. V Malom Dunaji sa opäť vyskytujú aj raky. V chotári sa nachádza aj orol lúčny. Prvá písomná správa o obci pochádza z r. 1246, kedy sa vyskytuje pod názvom Poton. Obec Potônske Lúky vznikla 1. 01. 2003 osamostatnením od Hornej Potône, ktorá je od nej vzdialená 9 km. V obci je málotriedna základná škola s ročníkmi 1 - 4. Pracuje tu aj športová organizácia, medzi úspešné podujatia v obci patrí turistická akcia známa pod názvom " Pochod pri Malom Dunaji". Organizuje sa každoročne. V obci je vysoká nezamestnanosť, presahuje 50 percent. Negatívne pôsobilo na rozvoj obce najmä to, že v šesťdesiatych rokoch 20. stor. bola v osade úplne zastavená nová výstavba. V súčasnosti sa plánuje výstavba nájomných bytových jednotiek, aby sa zlepšila veková štruktúra obyvateľstva, ktorej najpočetnejšiu skupinu tvoria dôchodcovia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť