Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Muľa

Základné údaje
Malá obec 20 km JV od Veľkého Krtíša, na sútoku Starej rieky a Tisovníckeho potoka, ktoré sa vlievajú do Ipľa. V chotári obce sú minerálne pramene (kyselka) a chránené územie Dedinská hora. Obec vznikla z dvoch menších obcí Rároš a Muľa. Prvé písomné zmienky sú z r. 1321 pre Rároš a z r. 1484 pre Muľu. Dediny boli založené nepochybne už pred 13. storočím. Obyvatelia sa živili prevažne poľnohosp., vinohradníctvom. V časti Hámor sa ťažilo a spracovávalo striebro a železná ruda. V obci bol mlyn, dva panské domy, stará kúria Františka Gála a Barošovský kaštieľ. Kúpele s kúpeľnými budovami zo zač. 20. stor. zanikli po druhej svet. vojne. V r. 1907 postavili cez Ipeľ most so sochou sv. Jána Nepomuckého, v r. 1944 bol zničený, v súčasnosti sa obnovuje. Kultúrna pamiatka, rím. kat. kostol z r. 1910 - 1918 bol postavený podľa projektu architekta Štefana Medgyaszayho v secesnom štýle ako prvá železobetónová konštrukcia v Uhorsku so železobetónovou kupolou secesnou úpravou fasád s nárožnými plastikami cherubínov na atike. Veža má otvorenú arkádu s priehľadom do zvonice. Vnútorné zariadenie je v secesnom štýle z r. 1915 - 1920 (sochár Ľ. Tihanyi). Kostol dal postaviť Rudolf Körfy ako rodinnú hrobku. Pamätná tabuľa oslobodenia obce v r. 1945.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť