Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Zlievce

Základné údaje
Obec leží na úpätí Krupinskej planiny, JV 12 km od Veľkého Krtíša. Vyvinula sa asi v 14. stor., z materskej obce, spomínanej r. 1248 ako Zelev. Obyvatelia sa zaoberali a zaoberajú poľnohosp., niektorí pracovali v uhoľných baniach. V obci je rozvinuté vinárstvo. V katastri obce je prečerpávacia stanica Slovtransgaz SPP, ktorá sa postavila v r. 1972. Medzi pamätihodnosti obce patrí neskorobarok. rím. kat. kostol sv. Mikuláša biskupa z r. 1750. Fara z toho istého obdobia bola zničená po r. 1989. V kostole je hrobka Františka Balassiho (1731 - 1807) historika a krajinského hodnostára a na vonkajšom múre kostola je pamätná tabuľa básnika, dramatika Imricha Madácha (1823 - 1964). Prícestná klas. kaplnka je z konca 18. stor. s barokovou sochou svätca s knihou. Roľ. a remeselnícke domy sú z 19. - 20. stor. Pamätná tabuľa oslobodenia obce v r. 1945. V obci je pošta, ZŠ 1. - 4. ročník s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, kultúrny dom a dve predajne potravín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť