Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pečeňady

Základné údaje
Chotár obce tvorí terasa Dudváhu a Trnavská pahorkatina. Obec vznikla ako strážna osada Pečenehov na potoku Dudváh. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1208 pod názvom Byssenorum. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené už z mladšej a neskorej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy z doby bronzovej a stredoveku. Obec Peťová bola v r. 1898 zlúčená s Pečeňadmi. Medzi pamiatky v obci patrí kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kláštor kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža (z r. 1899), prícestné kríže a sochy v chotári obce a v časti Peťová je to klasicistický kaštieľ (1825). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., dnes dochádzajú za prácou, pracujú v Trnave, Jaslovských Bohuniciach, Piešťanoch a vo Vrbovom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť