Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Dedina

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na prechode nivy Hrona do Ipeľskej pahorkatiny a na južných svahoch Štiavnických vrchov. V katastri Opatová je chránené územie s výskytom rastliny Poniklec lekársky. Obec vznikla zlúčením obcí Tekovská Nová Ves a Opatová v r. 1960, v r. 1974 sa k nim pripojilo Gondovo. Súčasťou obce sú osady Svätý Kríž a Kamenec. Najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1075.

Tekovská Nová Ves: Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou. Písomne sa obec spomína v r. 1331 (Vyfalv), patrila Pavlovi Maďarovi, kastelánovi hradu Jelenec, v r. 1367 hradu Levice, v r. 1381 varadínskemu biskupovi, od 18. stor. rod. Lipthayovcov, Urbanovskovcov a Jesenskovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Tekovská Nová Ves: Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou. Písomne sa obec spomína v r. 1331 (Vyfalv), patrila Pavlovi Maďarovi, kastelánovi hradu Jelenec, v r. 1367 hradu Levice, v r. 1381 varadínskemu biskupovi, od 18. stor. rod. Lipthayovcov, Urbanovskovcov a Jesenskovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Vchotári obce sa zachovali zvyšky stredovekého kláštora. Neskorobarok. kostol Obrátenia sv. Pavla apošt. pochádza z r. 1752. Neskorobarok. kúria bola postavená koncom 18., neskoroklas. kúria je z pol. 19. stor. a barok kúria z pol. 18. stor. bola klas. prestavaná v r. 1820.

Opatová: Obec sa písomne spomína v r. 1075 (terra in Susolgi), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, od r. 1565 ostrihomskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Gondovo: Obec sa písomne spomína v r. 1075 (Balwan), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1388 pripadla panstvu Levice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Buruzlo: Osada sa spomína v r. 1283 (Buruzto), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu.

Prilba: Osada je písomne doložená v r. 1265 (Prilba).

Svätý Kríž: Osada sa spomína v r. 1534 (Kerezthwr), patrila rod. Nyáriovcov, neskôr rod. Hellenkel.

Vsúčasnosti v obci prevláda poľnohosp. so zameraním na rastlinnú výrobu a vinohradníctvo (pestovanie viniča, individuálna výroba bielych a červených vín). Zabezpečené je autobusové spojenie, telekomunikačné siete, vybudovaná je obchodná sieť i reštauračné a ubytovacie zariadenia. V obci pracuje pekáreň, kaderníctvo, kozmetický salón, autoservis, pneuservis. Zabezpečené sú zdravotnícke služby. Kultúrne aktivity obce sa sústreďujú v kultúrnom dome s kapacitou 150 miest. Pôsobí tu ženská folklórna spevácka skupina Novičianka, detský folklórny súbor Pramienok, Mládežnícky súbor Fortunae, v prevádzke je knižnica. Športový život obce zabezpečuje ŠK Nová Dedina, venujú sa tu futbalu a stolnému tenisu. K zaujímavostiam patrí svojrázny výnimočný ženský kroj a vinice, hajloky. Pri kaštieli Žuhračka je známa diviačia a muflónia obora. Súčasný správca, Lesy SR (odštepný závod Levice) ponúka možnosť poľovačiek na srnčiu, jeleniu, diviačiu a muflóniu zver. Poľovnícke združenie organizuje povolený odstrel bažantov v rámci chovnej bažantnice. Zároveň je tu možnosť poplatkových odstrelov trofejových srncov vysokej kvality (zabezpečuje Poľovnícke združenie "Stará Hora" Nová Dedina).
M. č.: Gondovo, Kamenec, Opatová, Svätý Kríž, Tekovská Nová Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť