Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Teplička nad Váhom

Základné údaje
Leží v severnej časti Žilinskej kotliny a na svahoch Kysuckých vrchov. Má hnedé lesné a nivné pôdy, lesy len v severnej časti chotára. Je tu nezamŕzajúci termálny prameň.

Našlo sa tu sídlisko púchovskej kultúry z prelomu letopočtu. Mohylové násypy sú asi z doby veľkomoravskej. Na Straníku sa zistilo osídlenie v eneolite, sídlisko lužickej kultúry z doby halštatskej a slovanské z 9. stor. Obec je nepriamo doložená v r. 1235, priamo v r. 1267. Vznik mena sa odvodzuje od teplých prameňov, ktoré však boli pravdepodobne v 17. stor. zničené. Teplička patrila panstvu Varín, neskôr Strečnu, v r. 1403 prešla na zákupné právo. V 17. stor. sa stala sídlom panstva Strečno, po jeho rozdelení sídlom teplickej časti panstva. Patrila Löwenburgovi, Windischgrätzovi, Sinovi. V r. 1757 dostala obec trhové a jarmočné právo. V r. 1767 bola v obci založená manufaktúra na súkno. V r. 1912 bola založená skláreň na výrobu chemického skla, ktorá v r. 1925 vyhorela. V obci bola už v r. 1775 škola, v rokoch 1603 - 1609 v obci pôsobil humanistický básnik J. Kalinka. Rodákom je tiež zakladateľ slovenského ľudového bábkarstva J. Stražan, ktorý v r. 1868 založil Stražanove divadlo, nazývané tiež Veľké Gašparkové divadlo. Obec mala v r. 1598 55 domov, v r. 1720 2 mlyny a 12 daňovníkov, v r. 1828 13 domov a 873 obyvateľov. Prevažne pracovali v lesoch a spracovávali drevo. Obec má vybudovaný verejný vodovod, kanalizáciu i rozvodnú sieť plynu.

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je kaštieľ, pôvodne postavený v renesančnom štýle koncom 16. stor. Ďalšou pamiatkou je rím. kat. kostol sv. Martina z r. 1589. V kostole sa nachádzajú telesné pozostatky Žofie Bosnyákovej, manželky Františka Vesselényiho, ktorej telo zostalo neporušené aj po vyše 250 rokoch. Pri kostole sa nachádza kaplnka sv. Františka Xaverského a kaplnka sv. Mikuláša.

Teplička má ideálnu polohu na trase turistického centra Malej Fatry. Celá oblasť poskytuje možnosti turistických výletov počas celého roka. V zimnom období sú k dispozícií dva lyžiarske vleky. Bohaté sú možnosti poľovníctva a rybolovu. Vrch Straník nad Tepličkou má vynikajúce podmienky pre závesné bezmotorové lietanie (rogalo) a paragliding.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť