Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lednica

Základné údaje
Leží v údolí chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. V chotári obce sa nachádzajú Lednické skalky, zaujímavé z geologického i geomorfologického hľadiska i ako nálezisko teplomilných druhov rastlín a živočíchov. Lednické bralá od r. 1970 chráneným prírodným výtvorom. Sídliskové nálezy lužickej kultúry z ml. doby bronzovej a púchovskej kultúry z doby rímskej. Pôvodne kráľovské mestečko, dnes malebná obec sa spomína poprvýkrát v listine z r. 1259, podobne ako zrúcaniny hradu vypínajúceho sa nad obcou. Hrad bol postavený ako pohraničná pevnosť na ochranu obchodnej cesty vedúcej na Moravu, patril k najodvážnejším i keď najmenším hradným stavbám, vybudovaným priamo na strmom vápencovom brale, rozčesnutom na dve časti. Koncom 16. stor. lednické panstvo zasiahla vlna valašskej kolonizácie, valasi zakladali početné kopanice, samoty, salaše, horské osady. Chovali ovce, spracúvali ich produkty, mlieko, vlnu. V r. 1650 pobudol krátko v Lednici údajne i Ján Amos Komenský, ktorý mal dobré vzťahy s tamojším českobratským kňazom, exulantom Michalom Drábikom. Dominantou obce je barokový kostol z r. 1735 sv. Jána Nepomuckého. Umelecké sochy do chrámu zhotovil J. Maťašovský, brat niekdajšieho majiteľa hradu L. Maťašovského. V obci obnovili chod starej gazdovskej pálenice z r. 1898 a dvoch sušiarní ovocia, pôsobí tu folklórna skupina Ledničanka, TJ Hradčan, v ZŠ sídli malé miestne múzeum. Celý chotár obce so širokým okolím sa priam ponúka na turistiku, v zime slúži záujemcom lyžiarsky vlek "Gazdova" i bežecké trate. Občerstvenie v Kultúrnom dome a pohostinstve. Po smrteľnom úraze v r. 2004 je hrad verejnosti uzavretý.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť