Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čeľadince

Základné údaje
Obec leží v JV časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na SZ úpätí pohoria Tribeč, na ľavostrannej nive rieky Nitry. Spojenie s okolitými centrami je možné autobusom. Prvá písomná zmienka o obci Chalad je z r. 1278, kedy patrila Ludanickovcom. Od r. 1324 patrila českému šľachticovi Archlebovi, od r. 1351 Stefanovi Ravaszovi, neskôr Soboňovcom. V r. 1419 sa stali majiteľmi šľachtici z Bicske, ktorí si zmenil predikát na de Zerdahelyi. V rokoch 1540 - 1548 sa nitrianskostredského hrádku zmocnili lúpežní rytieri Podmanickí. V 16. a 17. stor. sa obec stala cieľom tureckého plienenia. Po r. 1663 odvádzali desiatky a dane tureckej správe. V r. 1859 predali Zerdahelyiovci časť majetku Odescalchiovcom. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp., mnohí ako sezónni robotníci. Muži z obce sa aktívne zúčastnili SNP. Po 2. svet. vojne, v r. 1956 bola obec elektrifikovaná. V r. 1960 bola postavená budova MNV, v r. 1962 kultúrny dom, v r. 1967 hasičská zbrojnica a v r. 1965 bol zavedený miestny rozhlas. V 70. rokoch pribudlo obchodné centrum a amfiteáter. Od r. 1976 bola obec administratívne zlúčená s obcou Nitrianska Streda. V r. 1973 bol do prevádzky spustený závod PREGLEJKA. Po r. 1989 sa obec osamostatnila. V 90. rokoch bolo odovzdané do užívania letné kúpalisko, zrekonštruovaný amfiteáter, uskutočnená plynofikácia a vodovodný systém. Obec sa dostala do širšieho povedomia organizovaním akcie Kultúrne leto, ktorá sa pravidelne koná od r. 1976.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť